7015 -Virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor

Efter flere års dialog med energimyndighederne har Energistyrelsen godkendt virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor. Virtuel nettoafregning indebærer, at elproduktionen fra et eller flere solcelleanlæg modregnes i elforbruget for de relevante forbrugere (lejere) uden sammenhæng med den fysiske konstruktion af elnettet.

 

Solcellernes produktion måles og leveres således til elnettet på et passende sted uafhængigt af forbrugerens afregningsmåler, mens forbruget hos lejerne måles på separate afregningsmålere.

 

Den konkrete model indeholder en 50 kW grænse, som betyder, at virtuel nettoafregning er mulig for så vidt angår solcelleanlæg over 50 kW og inden for rammerne af et forbrugssted.

 

Forbrugssted er defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 8, som lyder:

”Forbrugssted: punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.”

 

Anlægsstørrelsen fastsættes på baggrund af den fysiske tilslutning til det kollektive net, dvs. det individuelle solcelleanlæg, der nettilsluttes, skal være over 50 kW, hvis det skal indgå i virtuel nettoafregning. Det er muligt at summere flere anlæg, hvis de enkelte anlæg er over 50 kW.

 

Anlæg på 50 kW eller mindre kan ikke indgå i virtuel nettoafregning, uanset antallet af disse anlæg inden for forbrugsstedet. Kravet om anlæg på 50 kW forudsætter enten en betydelig tagstørrelse, eller at der trækkes kabler for at forbinde flere mindre anlæg, så det solcelleanlæg, der individuelt tilsluttes det kollektive net, når over en effekt på 50 kW.

 

Kan man ikke samlet for hele anlægget komme op over 50 kW grænsen, kan man alternativ etablere et solcelleanlæg med et hoved-bi-måler system. Man skal dog først afklare dette med sit netselskab.

 

Energistyrelsens foreløbige juridiske vejledninger kan ses her. Bemærk især side 5, hvorefter eksisterende anlæg skal ansøge om virtuel afregning hos Energinet.dk senest 31. december 2015.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her