6615 - Opdaterede satser for maksimumbeløb, energitillæg til maksimumbeløb og ungdomsboligbidrag

BL har beregnet opdaterede satser for maksimumbeløb, energitillæg til maksimumbeløb og ungdomsboligbidrag – alle gældende for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2015.

 

Satserne kan findes på BL’s hjemmeside under rubrikken ”Love, regler og satser/Aktuelle almene satser”. Få adgang til siden ved at klikke her.

 

De aktuelle opdaterede satser vil fremover kunne findes samme sted, og der vil ikke længere blive udsendt en ”BL Informerer” ved opdatering. Hjemmesiden indeholder derfor oplysninger om, hvornår de forskellige satser forventes at blive opdateret.

 

Følgende satser vil kunne findes på hjemmesiden:

Sats

Tidspunkt for opdatering

Bidrag til   arbejdskapital og henlæggelser til dispositionsfond

Juni

Dækning af tab ved   manglende huslejebetaling

Juni

Beboerindskud, påkravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr

August

Bestyrelsesvederlag

September

Aftrapning af   rentesikring

September

Råderetsbeløb

September

Maksimumbeløb for   alment boligbyggeri

November

Energitillæg til maksimumbeløb

November

Ungdomsboligbidrag

November

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Anders Gade Jeppesen

Søger du bolig? - Klik her