6515 - Medlemskontingent 2016

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.Enhedskontingentet for 2016 udgør 124,85 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2016. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2016 udgør 9.806,14 kr.

 

Kontingentet reguleres på grundlag af DA’s KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2015 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 2,1% i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 17. november 2015 i forbindelse med behandling af budgettet for 2016.

 

Omkring den 1. marts 2016 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2016, jfr. de hidtidige principper.

 

Indberetning til brug for opkrævningen foretages via BL Selvbetjening i perioden fra den 04.01.16 – 18.01.16. Da 2016 er kredsvalgår, er det vigtigt, at vi modtager rettidig indberetning. Såfremt indberetning ikke er modtaget rettidigt, beregnes kontingentet baseret på indberetningen for sidste år. Dette kan have betydning for antallet af kredsdelegerede - vær derfor ekstra opmærksom på jeres indberetninger for 2015.

 

Inden der åbnes for indberetning, fremsendes automatisk brugernavn og adgangskode til de brugere, der indberettede statistik i 2015. Er der behov for et nyt brugernavn og adgangskode rekvireres dette via mail til sbf@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Gjetting Frese

Søger du bolig? - Klik her