6015 - Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden

Højesteret har i august 2015 afsagt en dom og fastslået, at ferielovens § 16, stk. 1, hvorved en opsagt medarbejder med et opsigelsesvarsel på mindre end 3 måneder ikke kan pålægges at afholde hovedferie, gyldigt kan fraviges i en ansættelseskontrakt. Af ferielovens § 21, stk.2, fremgår det, at ferielovens § 16, stk. 1, kan fraviges ved aftale.

 

En medarbejder blev opsagt med 3 måneders varsel og i denne forbindelse fritstillet samt pålagt at afholde ferie i fritstillingsperioden.

 

I ansættelseskontrakten stod følgende:

”I henhold til ferielovens § 21 er det aftalt, at arbejdsgiveren kan varsle afholdelse af hovedferie med 1 måneds varsel og restferie med 2 ugers varsel. Det er også aftalt, at arbejdsgiveren kan varsle hovedferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, ligeledes med en måneds varsel”.

 

Ansættelseskontrakten var underskrevet af begge parter, men vilkåret omkring ferieafholdelse blev ikke drøftet mellem parterne i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering.

 

Højesteret har med dommen fastslået, at ferielovens § 16, stk. 1, om varsling af ferie i en opsigelsesperiode, kan fraviges ved en forudgående aftale.

 

Dommen støtter dermed op om, at ferielovens § 21, stk. 2, ikke skal fortolkes indskrænkende og imod sin ordlyd, og derfor ikke til hinder for, at der forud for en afskedigelse blev indgået en aftale om en fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1.

 

Samtidig slog retten fast, at der ikke kan stilles særlige krav til denne aftale, og at det derfor for aftalens gyldighed ikke har betydning, om aftalen er indgået på forhånd (f.eks. i forbindelse med ansættelsesforholdets indgåelse) eller om vilkåret om fravigelse har været drøftet konkret mellem parterne.

 

Det forudsættes, at aftalen er underskrevet af begge parter, og at der hermed er indgået en klar og gyldig aftale.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her