5615 - Persondataforordningen

Den 25. januar 2012 fremsatte den daværende EU-kommission et forslag til en ny og udvidet persondataforordning. Baggrunden for dette er den hurtige udvikling i de teknologiske fremskridt, hvilket har gjort det nødvendigt for EU at forbedre rettighederne for befolkningen i forhold til beskyttelse af personoplysninger.

 

Siden fremsættelsen har forslaget været diskuteret mange gange, og både Europaparlamentet og Ministerrådet er fremkommet med ændringsforslag til det oprindelige forslag. Lige nu foregår der forhandlinger imellem EU-kommissionen, Ministerrådet og Europaparlamentet. Disse trepartsforhandlinger skal munde ud i den konkrete forordningstekst.

 

Nogle af de væsentligste ændringer må dog forventes at blive:

  • Virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig. Formen og omfanget af dette kendes dog ikke nærmere endnu.
  • Den registrerede får en ret til at ”blive glemt”.
  • Skærpelse af reglerne om samtykke fra den registrerede.
  • Meddelelsespligt for virksomheder ved brud på persondatasikkerheden.
  • Forøgelse af bødeniveauet.

 

BL har undervejs både haft kontakt til EU-kommissionen gennem Housing Europe samt Justitsministeriet. BL har gjort opmærksom på de problemstillinger, der har været i de forskellige forslag. Derudover har BL foreslået, at opgaven som databeskyttelsesansvarlig for hele den almene sektor måske med fordel kunne indtænkes placeret i Landsbyggefonden.

 

Så snart der foreligger en konkret forordningstekst, vil BL vende tilbage med nærmere information.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Jacob Bjørnsholm Madsen

 

Søger du bolig? - Klik her