5315 - Forslag til udbudslov genfremsat

Den 7. oktober 2015 har Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen fremsat lovforslag vedrørende ny dansk udbudslov.

 

Lovforslaget svarer med få ændringer til det lovforslag, den tidligere regering fremsatte den 18. marts 2015.

 

Se Forslag til udbudslov og Erhvervs- og Vækstministerens brev vedrørende fremsættelsen af lovforslaget.

 

Udbudsloven forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

 

Med hensyn til udbudslovens indhold, herunder de væsentligste nyskabelser og ændringer, er dette beskrevet på BL’s hjemmeside.

 

I denne forbindelse henledes opmærksomheden særskilt på, at der for udbud over EU’s tærskelværdier fremadrettet stilles krav om, at ordregiver skal give fuld elektronisk adgang til det hele udbudsmateriale samtidig med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, og at ordregiver allerede i udbudsmaterialet skal beskrive den evalueringsmetode, der vil blive anvendt. Kravene gælder også ved udbud med prækvalifikation.

 

Videre henledes opmærksomheden på, at der på tjenesteydelsesområdet ikke længere sondres mellem de såkaldte bilag II A og bilag II B tjenesteydelser, og at nogle af de ydelser, der i dag indkøbes af boligorganisationerne som bilag II B tjenesteydelse, fremadrettet vil være fuldt udbudspligtige.

 

For indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdier medfører udbudsloven en række forenklinger.

 

For indkøb af varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse falder annonceringspligten væk og erstattes med et krav om, at ordregiver sikrer sig, at indkøbene sker på markedsmæssige vilkår.

 

For indkøb af varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse vil der fortsat skulle ske annoncering.

 

Udbudsloven indebærer ikke ændringer i tilbudslovens afsnit I om indkøb af bygge- og anlægsarbejder, hvor værdien ligger under EU’s tærskelværdi. Disse regler bibeholdes uændret i tilbudsloven.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

 

 

Søger du bolig? - Klik her