5215 - Alment Talent Akademi

Se uddannelsesplan og vær opmærksom på tilmeldingsfristen.

 

Den nye uddannelse i BL - Alment Talent Akademi - udbydes i 2016, fordi mange almene boligorganisationer oplever et pres, der kræver udvikling af nye tiltag på tværs af den enkelte organisation.

 

Uddannelsen går på at udvikle talenter i de almene boligorganisationer, der kan gennemføre de nødvendige forandringsprocesser i stedet for at hyre dyre eksterne konsulenter. Eksempelvis i forhold til effektiv drift, ændret servicekoncept, fremtidssikring, øget digitalisering, alment samfundsansvar, tilpasning af boligudbuddet, helhedsplaner og styrkede beboer(demokratiske) processer etc.

 

Centralt for uddannelsen er, at talentet lige fra start skal bruge sin læring i forhold til at starte og udvikle et forandringsprojekt i egen organisation. Der er tale om en fremtidssikring af de almene boligorganisationer med afsæt i kompetenceudvikling af sektorens ansatte.

 

Tilmeldingsfristen nærmer sig
Mange boligorganisationer har vist interesse for uddannelsen. Heraf har 10 boligorganisationer allerede tilkendegivet, at de vil søge om optagelse. Ansøg, hvis I ønsker at blive blandt uddannelsens maks. 20 deltagere!

 

Ansøgningsfrist er mandag den 2. november 2015.

 

En ambitiøs uddannelse
Alment Talent Akademi er en ambitiøs uddannelse, der indeholder de centrale og nødvendige elementer for at starte, udvikle og lede store forandringsprojekter i almene boligorganisationer: forandringsledelse, strategisk kommunikation, konflikthåndtering, proces- og strategiudvikling, projektledelse, coaching og faglig sparring fra sektoren. Praktisk træning, metoder og værktøjer til udvikling af eget forandringsprojekt er i fokus.

 

Se uddannelsesplanen her, der viser, hvad talent og leder vil få med hjem fra hvert modul. Blandt andet ses strategisk kommunikation som en helt central ledelsesopgave, hvor uddannelsen giver konkrete redskaber til såvel leder som talent i forhold til at skabe jeres egen kommunikationsplatform og at tilrettelægge en engagerende argumentation for jeres forandringsprojekt.

 

Kontakt konsulent Marie Karkov på mobil: 2261 6331 eller på email: mka@bl.dk

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Marie Karkov

Søger du bolig? - Klik her