4014 - Opdateret vejledning vedrørende trappemodel for spildevandsbetaling

Trappemodellen vedr. vandafledningsbidrag er tidligere blevet beskrevet i BL Informerer nr. 4713, hvori der også var et link til en vejledning.

 

Miljøministeriet har opdateret vejledningen, og der linkes nu til den nye vejledning i det omtalte BL Informerer.

 

I den opdaterede vejledning er alene sket en præcisering af, hvornår aktiviteter drives på markedsmæssige vilkår, og fokus er på lufthavne, havne og folkeskoler.

 

Det erindres, at en ejendomsejer alene kan tilmelde sig trappemodellen, såfremt der fra ejendommen drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her