3914 - Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager?

I oktober 2014 skal vi tælle praktikanter på vores byggepladser.

 

BL og Dansk Byggeri indgik i efteråret 2011 en partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser mv. i forbindelse med renoveringer i de almene boligområder. BL har i den forbindelse besluttet at foretage en årlig optælling af hvor mange praktikanter og andre, der er aktiverede i forskellige forløb på renoveringsprojekter i de almene boligområder.

 

Optællingen fra 2013 viste, at der i gennemsnit er 12 % praktikanter på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er et meget positivt resultat, da man ifølge Dansk Byggeri normalt vil forvente, at en byggevirksomhed har 5 - 10 % praktikanter på en byggesag.

 

Alle boligorganisationer med byggesager, hvor der indgår støtte fra Landsbyggefonden bidrager til optællingen. Vi hører også meget gerne fra boligorganisationer, der påtænker at igangsætte en særlig indsats for praktikpladsskabelse på en kommende renoveringssag.

 

Optællingen skal give os en status på, hvordan det står til på vores byggepladser. Bliver der uddannet mange unge? Bliver lokale beskæftiget på byggesagen? Bliver der gjort noget særligt for at fremme sociale tiltag i forbindelse med byggesagen?

 

Der er tale om en totaloptælling af alle praktikanter mv. – både de som entreprenørerne har ansat i forvejen, og de der er ansat som følge af en særlig indsats fra boligorganisationens side. Kravet er, at de skal udføre et arbejde på den konkrete renoveringssag.

 

For at optællingen kan lade sig gøre, skal alle BLs medlemmer, som er i gang med en renoveringssag, indhente informationer fra de entreprenører, der er ansat på byggesagerne. Dansk Byggeri vil samtidig informere deres medlemmer om, at de skal levere de oplysninger, I beder dem om.

 

Sådan tæller vi
Bygherren skal i løbet af oktober (på bygherremøde eller lign) indhente oplysninger fra total- eller hovedentreprenøren. Der udfyldes ét skema pr. renoveringssag.

 

Her opgøres antal timelønnede medarbejdere, der arbejder på den konkrete renovering støttet af Landsbyggefonden. Heraf opgøres antallet af:

  • Praktikanter der er i gang med en erhvervsuddannelse
  • Medarbejdere i støttet beskæftigelse (job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lign.)
  • Unge i fritidsjobs og lommepengejobs

 

BL og Dansk Byggeri har udarbejdet et optællingsskema, som kan hentes her. Boligorganisationerne bedes udfylde skemaet og senest den 31. oktober returnere på mail eller med posten til: ahj@bl.dkeller BL – Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Att. Ane Katrine Jensen.

 

Spørgsmål eller kommentarer
Kontakt Ane Katrine Jensen på 3376 2056 eller på ahj@bl.dk

 

BL og Dansk Byggeri vil præsentere resultaterne af optællingen ultimo 2014.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her