3814 - Regulering af maksimumhuslejen 2015

Maksimumhuslejen reguleres for 2015, jf. bilag 2 i overenskomsten. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

 

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2014, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2015.

Maksimumhuslejen:

       Pr. 1. januar 2015:

 

       kr. 477 – pr. kvm.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her