3714 - Ommærkning af familieboliger og ældreboliger mellem 50-65 m2 – ansøgning om ommærkningsbidrag

I forlængelse af BL Informerer nr. 2314 om ommærkning af familieboliger og ældreboliger på mellem 50-65 m2 til ungdomsboliger kan vi oplyse, at ministeriet nu har udstedt nærmere regler om betingelserne for ommærkningsbidrag samt skemaer til indberetning af ommærkning og ansøgning om ommærkningsbidrag.

 

Formålet med de nye regler er at imødekomme behovet for studieboliger navnlig i de store uddannelsesbyer, og derfor er muligheden for at søge ommærkningsbidrag begrænset til følgende kommuner: København, Aarhus, Odense, Frederiksberg, Aalborg, Roskilde, Lyngby-Taarbæk og Esbjerg.

 

Det er en betingelse for støtten, at boligen er beliggende højst 10 km fra den nærmeste videregående uddannelsesinstitution, og at huslejen for den enkelte bolig ligger i intervallet fra 900 kr. til og med 1.300 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

 

Ansøgningsfristen for 2014 er den 15. september.

 

Der er afsat 10 mio. kr. om året i 2014, 15 og 16 svarende til, at i alt ca. 300-400 boliger kan få ommærkningsbidrag.

 

Indkommer der ansøgninger om støtte, der samlet overstiger den årlige bevillingsramme, prioriteres boliger med højst husleje. Maksimalt 40 procent af den årlige bevillingsramme kan tildeles ansøgere fra samme kommune, hvis der er ansøgninger, der kan imødekommes i andre kommuner.

 

Derudover kan de nævnte boliger ommærkes i alle kommuner uden bidrag. Aftale om ommærkning mellem kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation kan indgås i en periode frem til 2017. Aftalen er midlertidig og indgås for højst 10 år. Ommærkningen indberettes til ministeriet på et skema.

 

Bemærk, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder ved ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger, og boligorganisationen dermed selv hæfter for bl.a. tomgangsleje. Det er frivilligt for boligorganisationen at indgå aftale om ommærkning, og man bør sikre sig, at aftalen kan opsiges før udløbet af aftaleperioden, hvis der opstår udlejningsvanskeligheder. Aftalen skal naturligvis respektere lejernes rettigheder, således at tilbagemærkning først finder sted i takt med, at de pågældende boliger bliver ledige.

 

Om de nærmere vilkår for ommærkningen henvises til BL Informerer nr. 2314

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her