3514 - Forvaltningskonference 2014 - Drift og Velfærdsopgaver - Der er forandringer på vej!

Forvaltningskonferencen afholdes den 19. og 20. august 2014 på Hotel Nyborg Strand.

 

Årets forvaltningskonference er efter nogle indledende forhindringer klar til tilmelding. Vi beklager den sene udsendelse af indbydelsen.

 

Samfundet kræver valuta for pengene. Er effektiviteten og kvaliteten i driften af de almene boliger i top. Det er en højaktuel dagsorden, som også kan komme i spil ved efterårets boligforhandlinger. Vi berørte emnet på sidste års konference, og i år skal vi blandt andet møde erfaringer med forandringsledelse og stille skarpere på, hvad samfundet får ud af de almene boliger, og hvilke krav velfærdssamfundet i fremtiden vil stille til dets forskellige institutioner som fx de almene boliger.

 

Myndigheder går fra ”bevidstløs” service til løsninger i samarbejde med omgivelserne, og der er bevægelser på det geografiske plan der kræver tilpasning og nye løsninger. EU bliver mere nærværende, og det er åbenlyst, at ingen kan klare de kommende udfordringer ved blot at isolere sig og passe på sit eget.

 

På nogle områder er vi godt på vej, og vi vil ud over at drøfte de kommende års vilkår, også se på hvilke løsninger, vi allerede er kommet op med. Også de muligheder der ligger lige for, og som der er spirende initiativer til at realisere, vil blive belyst.

 

Der vil naturligvis også være de sædvanlige muligheder for at dyrke sine netværk og det sociale samvær.

 

Som noget nyt vil der i år være plads til at tage eget informationsmateriale med, så kollegerne kan få det at se og lade sig inspirere. Det kan være informationsmateriale, rapporter, analyser, idéudvikling. Materialet vil blive præsenteret i foyeren til frit gennemsyn.

 

Forvaltningskonferencen er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

 

Programmet med oplysninger om tilmelding finder du på vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her