3414 - Undersøgelse af fællesantenneanlæg

I medieforliget for 2012 – 2014 indgår en hensigtserklæring om at skabe større frihed til husstandenes egne valg af TV-distributører mm.

 

I den forbindelse har Kulturministeriet, der har ansvaret for medielovgivningen, igennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksat en undersøgelse af de faktiske forhold i de eksisterende fællesantenneanlæg. Mange af disse anlæg ejes af de almene boligafdelinger, eller anlæggene ejes af en distributør (fx YouSee, Stofa, energiselskab el. lign.), der fordeler radio- og TV-signaler til beboerne i de almene boligafdelinger.

 

Undersøgelsen udføres af konsulentfirmaet Incentive. Formålet med undersøgelsen er at afdække strukturen i de nuværende aftaler, herunder ejerforholdene til anlæggene og de enkelte beboeres frihed til at vælge og fravælge TV-programmer eller –pakker.

 

BL anser det for væsentligt, at boligafdelingerne også fremover vil kunne organisere fælles indkøb af TV, internet og telefoni. Vi har aktivt bidraget til, at denne undersøgelse kunne gennemføres og medvirke til at danne et troværdigt billede af forholdene for de almene lejere.

 

I vil i nær fremtid blive kontaktet af Incentive med anmodning om at besvare nogle spørgsmål. Da hver boligorganisation kan have forskellige løsninger i de forskellige afdelinger, kan det være nødvendigt at afgive flere besvarelser, og det kan være aktuelt for nogle at lade lokalt ansatte eller afdelingsformænd eller tilsvarende med størst mulig indsigt i fællesantenneforholdene besvare spørgsmålene.

 

Vi anbefaler, at I giver denne undersøgelse høj prioritet og medvirker til, at spørgsmålene kan besvares så fyldigt og korrekt som muligt.

 

Jo bedre og flere besvarelser der kommer, desto bedre står vi i de kommende forhandlinger om opretholdelse af mulighederne for fælles indkøb og dermed billigere TV-forsyning og internet i de almene boliger.

 

Eventuelle spørgsmål om spørgeskemaet bedes rettet direkte til Incentive.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her