3314 - Kønsopdelt lønstatistik

Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, der betyder, at mindre virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte nu også omfattes af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

 

Forslaget om kønsopdelt lønstatistik skal skabe mere gennemsigtighed omkring mænd og kvinders løn og give den enkelte arbejdsplads et bedre grundlag for at drøfte lønstrukturen. Fremover vil virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte, hvoraf mindst tre er mænd og tre er kvinder, automatisk få tilsendt kønsopdelt lønstatistik en gang om året fra Danmarks Statistik (eller fra deres arbejdsgiverorganisation, hvis en sådan aftale indgås). Dermed bliver flere virksomheder omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik end i dag, hvor de gælder virksomheder med mindst 35 ansatte.Med forslaget får virksomhederne pligt til at orientere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af reglerne og til at udlevere lønstatistikken til tillidsrepræsentanten. Samtidig skal virksomheden drøfte lønstatistikken med de ansatte, hvis en tillidsrepræsentant eller en ansat anmoder om det.Virksomhederne behøver ikke selv at udarbejde eller betale for den kønsopdelte lønstatistik. Danmarks Statistik udarbejder statistikken og fremsender den til virksomheden en gang om året.

 

En virksomhed kan også vælge selv at udarbejde en kønsopdelt statistik, og der er metodefrihed, så længe en række minimumsbetingelser er opfyldt. En tillidsrepræsentant vil dog altid kunne bede om at få udleveret den lønstatistik, som virksomheden har modtaget fra Danmarks Statistik.Loven træder i kraft den 1. januar 2015, og kønsopdelt lønstatistik for mindre virksomheder vil første gang blive udarbejdet senest 31. december 2016 på baggrund af lønoplysninger fra 2015.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her