3114 - Støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

På finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boligorganisationer. Der er ligeledes afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 – med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. En energihandlingsplan er en plan for, hvordan der kan opnås en energibesparelse i en almen afdeling.

 

Det betyder, at boligorganisationerne i 2014 kan søge om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i en eller flere afdelinger.

 

Støtten udgør 50 pct. af udgiften til udarbejdelse af en handlingsplan, dog maks. 250.000 kr. pr. ansøgning.

 

Ansøgning sker elektronisk til det rådgivende firma Grontmij senest 3. november 2014. Forinden skal ansøgningen være behandlet på et afdelingsmøde i afdelingen.

 

Vi henviser nærmere til orienteringsbrev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

Søger du bolig? - Klik her