3014 - Overenskomsten 2014-17 ESL

Af BL Informere 2114 fremgår det, at der i den nye ESL-overenskomst indgår en afskaffelse af reguleringsordningen, samt at den endelige pris for dette er 1,25 pct.

 

For god ordens skyld skal det nævnes, at grundlønninger, centralt og decentralt forhandlede tillæg ikke skal reguleres med 1,25 pct.

 

Ejendomsfunktionærernes grundlønninger og centralt og decentralt forhandlede tillæg (undtagen naturligvis det personligt uregulerede tillæg), jf. § 12, stk. 1, reguleres som tidligere oplyst som følger:

 Emne:

2014

2015

2016

I alt

Lønregulering i %

1,70

1,90

1,90

5,50

 

Der henvises i øvrigt til BL Informerer 2114.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her