2814 - Diverse fonde i de landsdækkende overenskomster

Hensigten med denne BL Informerer er at give en oversigt over de forskellige fonde, der for nuværende findes i BL's landsdækkende overenskomster.

 

Oversigten over fondene vil blive præsenteret i forhold til den enkelte landsdækkende overenskomst. Der kan desværre ikke blive henvist til de relevante paragraffer, da overenskomsterne p.t. er ved at blive færdigredigeret.

 

Udviklingsfonden (tidligere FIU):

 

Udviklingsfonden er implementeret i de fleste overenskomster på det private arbejdsmarked (i staten og kommunerne hedder de samme midler AKUT-bidrag), og udviklingsfonden er derfor også aftalt i BL´s landsdækkende overenskomster – dog undtaget AC-overenskomsten.

 

Fonden blev oprettet i 1973, og fondens midler anvendes hovedsageligt til oplysnings- og uddannelsesformål primært rettet mod tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

 

Bidraget til fonden vil fra 1. april 2015 stige fra 40 til 42 øre.

 

 

HK:

Kompetencefond:

Kompetencefonde var et vigtigt element ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 og er efterfølgende kopieret til det meste af det overenskomstbærende danske arbejdsmarked, herunder stat og kommuner.

 

HK fik ved overenskomstforhandlingerne i 2008 en kompetencefond, hvor den enkelte HK´er kan opnå ret til 10 dages uddannelse om året efter en positivliste, som fondens bestyrelse udarbejder. Uddannelsesforløbet skal imidlertid tilrettelægges efter boligorganisationens tarv og daglige drift. Boligorganisationerne får refunderet kursusudgifter. lønudgifter m.m.

 

Boligorganisationerne har siden 2009 indbetalt 500 kr. pr. HK-medarbejder, og beløbet er ikke ændret siden.

 

Uddannelsesfond:

Der blev ligeledes ved overenskomstforhandlingerne 2008 oprettet en uddannelsesfond for elever, hvor de primære formål bl.a. er at understøtte formidlings- og markedsføringsprojekter omkring HK-elever, således at antallet af HK-elever på sigt øges.

 

Ved forhandlingerne i 2014 er HK og BL blevet enige om at oprette en stilling som uddannelsesambassadør, hvor midlerne til dette initiativ finansieres af denne uddannelsesfond.

 

Siden 2009 har boligorganisationerne årligt indbetalt 12 øre pr. præsteret arbejdstime til fonden, og dette beløb er ikke ændret siden.

 

 

Faglig Puls:

Kompetencefond:

Inspektørgruppen fik ved overenskomstforhandlingerne i 2008 (som HK) en kompetencefond, der har samme retningslinjer som kort beskrevet under HK´s kompetencefond.

Boligorganisationerne har siden 2009 indbetalt 500 kr. pr. inspektør under overenskomsten, og dette beløb er ikke ændret siden.

 

 

ESL:

Uddannelsesfonden (20-øres-fonden):

Denne fond blev etableret i midten 1990´erne samtidig med den faglige uddannelse som ejendomsservicetekniker.

 

Fondens to hovedformål er dels at finansiere BL og ESL´s bidrag til Servicefagenes Uddannelsessekretariat (SUS), og dels at igangsætte kampagner, informere og iværksætte initiativer vedrørende uddannelsen og primært målrettet ungdomselever. Herudover betaler fonden bl.a. udgifter i forbindelse med afholdelse af svendeprøver, og desuden dækkes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af hjemmesiden www.ejendomsservicetekniker.dk.

 

Det nuværende bidrag er 12 øre men vil stige med 8 øre pr. præsteret arbejdstime. De resterende 8 øre skal indbetales inden den 1. juli 2014, hvorefter det samlede bidrag i 2014 er på 20 øre. Det vil sige fra den 1. april 2015 skal boligorganisationerne indbetale 20 øre pr. præsteret arbejdstime.

 

Kompetencefond:

ESL har i lighed med HK, Faglig Puls og 3F fået etableret en kompetencefond til selvvagt uddannelse ved overenskomstforhandlingerne i 2014 efter samme retningslinjer som HK´s og Faglig Puls men alene 5 dage om året.

 

Fra januar 2015 indbetaler boligorganisationerne 535 kr. pr. ejendomsfunktionær, hvorefter der kan søges fra fonden fra den 1. juli 2015.

 

Elevfond:

Ligeledes ved forhandlingerne i 2014 blev der oprettet en elevfond, hvis formål det er at understøtte boligorganisationernes incitament for at indgå uddannelsesaftaler for ungdomselever. Incitamentet er et tilskud på 50.000 kr. pr. elev pr. år, så længe uddannelsen pågår.

 

Fra januar 2015 indbetaler boligorganisationerne 300 kr. pr. ejendomsfunktionær, og uddannelsesaftaler, der indgås efter den 1. juli 2015, er tilskudsberettiget.

 

 

3F:

Kompetencefond:

Gartnergruppen har ved forhandlingerne i 2014 ligeledes fået oprettet en kompetencefond efter de samme retningslinjer som hos ejendomsfunktionærerne.

Her indbetaler boligorganisationerne 250 kr. fra januar 2015 og yderligere 250 kr. i januar 2016, således at det samlede beløb bliver 500 kr.

Fondens kommende bestyrelse skal nærmere aftale fra hvornår, der kan søges uddannelsesmidler.

 

 

AC:

Der er ikke aftalt nogen former for fonde i AC-overenskomsten.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen       /    Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her