1714 - Nets og hvidvaskning af konti til brug for betalingsservice

I forlængelse af BL informerer nr. 0514 har vi holdt et møde med Nets vedrørende hvidvask af konti, og kan oplyse følgende:

Nets er efter længere tids drøftelser med Finanstilsynet blevet påbudt at hvidvaske alle aftaler om betalingsservice.

 

Det betyder, at Nets skal identificere og registrere legitimation og bankdokumentation fra alle eksisterende og nye kunder i Betalingsservice.

 

Derudover skal Nets sikre sig, at boligorganisationen kun har 1 debitorgruppe pr. PBS-nummer, og at ejeren af PBS nummeret og ejeren af afregningskontoen har samme CVR-nummer. Det betyder, at en række boligorganisationer skal oprette nye PBS numre.

 

For boligorganisationer, der administrerer andre boligorganisationer, kommunale ejendomme, grundejerforeninger, ejerforeninger o. lign. har det i den forbindelse betydning, om PBS kontoen ejes af boligorganisationen, eller om boligorganisationen f.eks. administrerer kommunale ejendomme, hvor kommunen er ejer af afregningskontoen.

 

Ejer den administrerede udlejer/forening selv PBS kontoen, skal disse konti fremover oprettes under den administrerede udlejers/forenings CVR-nummer. Det er ejeren af kontoen, der har ansvaret for, at dette sker – men for den administrerende boligorganisation ligger der her en væsentlig opgave i at følge op på, at dette sker. Hvis boligorganisationen har en NemID medarbejdersignatur, vil boligorganisationen kunne foretage registreringen på den administreredes vegne.

 

Nye PBS-numre og fremtidige opdateringer af stamdata vil skulle foretages via https://betalingsservice.nets.eu

 

Spørgsmål kan rettes til Nets kundeservice på telefon 72 27 41 13.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her