1614 - Socialøkonomi i almene boligområder

Der er fra mange sider en stigende interesse for de muligheder, der ligger i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

 

Socialøkonomi ligger i et felt mellem det almindelige arbejdsmarked og den offentlige indsats over for personer på kanten af arbejdsmarkedet. På den ene side skal virksomheden kunne hvile i sig selv i kraft af de ydelser, den sælger på markedsvilkår. På den anden side vil et tæt samarbejde mellem virksomhed og kommune normalt være en forudsætning for at sikre virksomheden en bæredygtig økonomi. Det er stadigt et kommunalt ansvar at understøtte de svage grupper, som er virksomhedens målgruppe. For de ansatte gør det en væsentlig forskel, at de er en del af en normalt arbejdende virksomhed frem for et beskæftigelsesprojekt.

 

En socialøkonomisk virksomhed vil ofte være baseret på to ting: Et produkt, som er efterspurgt på det almindelige marked – f.eks. æblemost, revision af regnskaber, catering eller honning. Og ydelser, der sælges til det offentlige i form af tilbud og forløb efter beskæftigelseslovgivningen eller den sociale lovgivning.

 

Vores interesse retter sig mod den type socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Denne form for virksomheder kan give nye spændende muligheder for vores beboere og vores boligområder.

 

Boligorganisationerne kan ikke eje, indskyde kapital eller yde driftstilskud til socialøkonomiske virksomheder. Men med vores lokale forankring, vores netværk og tætte partnerskaber med kommune og andre interessenter, vores arbejde med beboere og andre frivillige og vores projektlederkompetencer har vi et godt udgangspunkt for at facilitere og understøtte den proces, der fører frem til etableringen af en socialøkonomisk virksomhed i boligområdet.

 

Dette ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede laver især i de udsatte områder, hvor beskæftigelse, uddannelse og erhverv er et af indsatsområderne. Derudover kan socialøkonomisk virksomhed være interessant at arbejde med i udkantsområder og mindre bysamfund med henblik på at fastholde arbejdspladser, indkøbsmuligheder, kultur, biograf etc. – og dermed også understøtte udlejningsmuligheder i området.

 

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at en socialøkonomisk virksomhed er en ”rigtig” virksomhed, der skal løbe rundt på almindelige markedsmæssige vilkår, og det kræver bl.a. et særligt fokus på den forretningsmæssige side.

 

I BL arbejder vi på at udvikle en guide for socialøkonomi i boligområderne, og i den forbindelse vil vi meget gerne høre fra medlemmer, der har erfaringer eller mere eller mindre konkrete overvejelser om samarbejde med og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Ring og få en snak med udviklingskonsulent Rikke Lønne 33 76 20 72, ril@bl.dk eller chefjurist Birgitte Fæster, 33 76 20 54 bif@bl.dk.

 

Du kan også læse nærmere om socialøkonomi i boligområderne på BL’s hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her