1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

Energistyrelsen har nu sendt bekendtgørelsen om pristillæg til salg af overskudsstrøm fra solelleanlæg i høring. Støtteordningen er endnu ikke godkendt i EU, og der tages forbehold overfor denne godkendelse, som dog ikke burde være så langt borte.

 

Støtteordningen benævnes 20 MW-puljen, fordi der hvert år kun gives tilskud til 20 MW solcelleanlæg.

 

Tilskuddet vil i 2013 udgøre 145 øre/kWh for fællesanlæg, dvs. solcelleanlæg der alene forsyner fælles forbrugsinstallationer som vaskerier, fælles belysning mv. (fællestrøm), og 130 øre/kWh for anlæg, der også forsyner beboerne. I 2014-puljen er støttesatserne hhv. 128 øre/kWh og 116 øre/kWh.

 

Det forventes, at både 2013- og 2014-puljen kan søges samtidig pga. forsinkelsen som følge af den manglende EU-godkendelse.

 

Der gøres særligt opmærksom på, at bekendtgørelsen lægger op til, at der kun kan modtages støtte fra 20 MW-puljen, såfremt der på ansøgningstidspunktet foreligger en aftale om køb af solcelleanlæg, og at købsaftalen SKAL være betinget af, at der kan opnås tilsagn om forhøjet pristillæg. Hvis man som ansøger er omfattet af krav om udbudspligt, kan man i stedet vedlægge et udbudsgrundlag. Udbudsgrundlaget skal dog være betinget af, at der opnås tilsagn fra puljen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her