1414 - Arealer og efterisolering

Arealer og efterisolering

 

Efter den almene sektor i flere år har argumenteret for det, blev det i efteråret fastlagt, at udvendig efterisolering af en ejendom ikke længere skal føre til en forøgelse af de enkelte lejemåls BBR-areal.

 

Imidlertid har der været usikkerhed omkring den præcise tolkning af de nye regler, herunder rækkevidden for byggerier, der tidligere er blevet efterisoleret.

 

Nu er det slået fast, at efter de nye regler skal arealet efter udvendig efterisolering registreres således:

  • Udvendig efterisolering og dermed tykkere klimaskærm fører ligesom tidligere til et større BBR-areal for bygningen set under eet.
  • Derimod bliver BBR-arealet i de enkelte lejemålsenheder ikke påvirket af efterisoleringen. Efterisolering vil således ikke have betydning for det BBR-areal, der indgår i boligstøtteberegningen, er angivet i lejekontrakten eller eventuelt benyttes som grundlag for fordeling af varmeregningen.
  • De nye regler gælder for alt byggeri, dvs. også i forhold til ældre efterisolering af facader eller gavle.

 

Som et led i forarbejderne til bekendtgørelsen, der introducerede de nye regler for registrering af udvendig efterisolering, konkluderede myndighederne, at kun relativt få ejere af efterisolerede ejendomme har udvidet BBR-arealet af boligenhederne med det efterisolerede areal.

 

Dermed skulle der mange steder så at sige være taget forskud på de nye regler, men de steder hvor dette ikke er sket, er der således mulighed for reelt at vende tilbage til den oprindelige BBR-opmåling af lejemålsenhederne, der var gældende før en efterisolering. Dette gøres ved, at bygningsejeren tager kontakt til kommunen med oplysning om, hvilke arealer der skal undtages fra registrering.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Olav Kirchhoff

Søger du bolig? - Klik her