1314 - Lønstatistik 2013

Lønstatistikken for 2013 er nu klar og består af fem personalegrupper:

  •  ejendomsfunktionærer
  •  administrativt personale
  •  inspektører
  • akademikere
  • gartnere

 

Hver personalegruppe har sin egen selvstændige lønstatistik. Lønstatistikkerne kan downloades fra BL’ s hjemmeside under punktet ”Løn og Ansættelser”.

 

Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem BL – Danmarks Almene Boliger og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). BL har stået for kommunikationen med boligorganisationerne, udsendelse af brev, vejledninger mv., mens AE har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af tabelrapporterne.

 

Der blev udsendt lønstatistikmateriale til i alt 194 boligorganisationer. AE modtog i oktober-november lønfiler fra i alt 142 boligorganisationer. Dog er tallene i statistikken ikke omfattet af svarene fra alle 142 organisationer, da en del eksempelvis hverken har ansat administrativt personale, inspektører eller akademikere.

 

BL vil i denne forbindelse endnu engang sige tak til de mange boligorganisationer, der har bidraget med at få udarbejdet den samlede lønstatistik.

 

Vi har bestræbt os på, at opbygningen af tabellerne for de respektive personalegrupper er så ens som mulig. Det vil sige, at statistikkerne består af en række generelle tabeller, der omfatter alle stillingskategorier indenfor personalegrupperne. Disse tabeller omhandler løn og tillæg, alder, køn, anciennitet m.m. Herefter følger specifikke lønoplysninger m.m. om de enkelte stillingskategorier inden for personalegruppen - dog undtaget akademikerne og gartnerne.

 

I lønstatistikken for de administrative medarbejdere indgår ikke længere stillingsbetegnelser, men de administrative medarbejdere er alene indplaceret efter hvilken løngruppe, de er indplaceret i. Dette var et ønske fra mange boligorganisationer, og vi kan konstatere, at kvaliteten i besvarelserne er blevet klart forbedret efter denne ændring.

 

Akademikergruppen er ikke nedbrudt på stillingskategorier, da mangfoldigheden i denne forbindelse er meget stor.

 

Gartnernes lønstatistik indeholder ikke så mange tabeller som de andre grupper, hvilket skyldes, at statistikgrundlaget stadig er for spinkelt, men vi påregner en klar forbedring grundet nye tiltag for lønstatistikken i 2014.

 

Næste lønstatistik vil fortsat tage udgangspunkt i september måned, og der vil til sommer blive udsendt relevant informationsmateriale og vejledning vedrørende lønstatistikken for 2014.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen          /      Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her