1114 - Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2014 og Ungdomsboligbidrag i 2014

Vedlagt de nye satser for maksimumbeløb, energitillæg og ungdomsboligbidrag. Fremadrettet vil diverse satser, støttebidrag mv. blive lagt som information på
BL´s hjemmeside og således ikke blive udsendt som selvstændige BL Informerer.Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2014
Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13, stk. 2, er maksimumsbeløbet for 2014 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:


1) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, inkl. Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner.

 

Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 14, stk. 1, er energitillægget for 2014 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:


Ungdomsboligbidrag i 2014
I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 60 i støttebekendtgørelsen.

 

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

 

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

 

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her