0614 - Digital underskrift på lejekontrakter med NemID

Nets tilbyder digital underskrift af aftaler i e-Boks, herunder af lejeaftaler, se Nets hjemmeside.

 

Vi kan oplyse, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tilkendegivet, at lejelovgivningen ikke indeholder regler, der forhindrer, at udlejer tilbyder sine kommende lejere, at lejekontrakter og andre aftaler om boliglejemål, herunder blandede lejemål, indgås ved brug af digital signatur.

 

Der stilles altså ikke krav om fysiske underskrifter, selv om det fremgår af § 5, stk. 1, i den almene boliglejelov, at sådanne aftaler skal udfærdiges skriftligt.

 

Set i lyset af denne lovs § 5, stk. 2, med krav om indgåelse af en frivillig aftale mellem lejer og udlejer om digital kommunikation under lejemålets beståen, må det dog forudsættes, at de kommende lejere – eventuelt stiltiende - accepterer ovennævnte tilbud. Der er efter vores opfattelse ikke hjemmel til at kræve, at lejeren underskriver digitalt.

 

Den part, der gør gældende, at en lejeaftale eller en senere aftale om det lejede er indgået, må naturligvis kunne bevise dette med passende dokumentation.

 

Hvis medlemmerne ønsker at kunne anvende denne mulighed vha. NemID, skal der indgås en aftale herom med Nets DanID A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, telefon 72 27 41 13.

 

 

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her