4914 - Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2015 og Ungdomsboligbidrag i 2015

Vedlagt de nye satser for maksimumbeløb, energitillæg og ungdomsboligbidrag. Fremadrettet vil diverse satser, støttebidrag mv. blive lagt som information på BL’s hjemmeside og således ikke blive udsendt som selvstændige BL Informerer.

 

Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2015

Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13, stk. 2, er maksimumsbeløbet for 2015 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Tilsagn fra d. 1. juli 2009
      

  

Boligtype

  
  

Region1)

  
  

Påbegyndelsesår  

 2015

  

Familieboliger

Hovedstadsregionen

22.410

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk,

Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe

kommuner

19.110

Odense, Silkeborg,   Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

19.110

Øvrig provins

18.030

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

27.830

Aarhus,   Skanderborg, Odder, Holbæk,

Ringsted, Slagelse,   Sorø, Næstved og Faxe kommuner

24.320

Odense, Silkeborg,   Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

23.070

Øvrig provins

21.760

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

26.370

Aarhus,   Skanderborg, Odder, Holbæk,

Ringsted, Slagelse,   Sorø, Næstved og Faxe kommuner

23.070

Odense, Silkeborg,   Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

23.070

Øvrig provins

21.760

 


1) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, inkl. Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner.

 

Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 14, stk. 1, er energitillægget for 2015 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Byggeritype

Påbegyndelsesår

 2015

Etagebyggeri

Lavt byggeri (uden   vandret lejlighedsskel)

1.130

   970

 

 

Ungdomsboligbidrag i 2015

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 60 i støttebekendtgørelsen.

 

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

 

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsåret 2015 udgør følgende beløb:

Tilsagnsår

Udbetalingsår 2015

1997

4.750

1998

166

1999

165

2000

169

2001

169

2002

169

2003

171

2004

172

2005

172

2006

174

2007

175

2008

175

2009 januar – juni

178

2009 juli – december

181

2010

182

2011

184

2012

183

2013

181

2014

180

2015

180

 

 

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

 

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her