4814 - Medlemskontingent 2015

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.Enhedskontingentet for 2015 udgør 122,28 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2015. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2015 udgør 9.604,45 kr.Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2014 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 1,6 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 20. november 2014 i forbindelse med behandling af budgettet for 2015.

 

Omkring den 1. marts 2015 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2015, jfr. de hidtidige principper.

 

Statistikindberetningen er en del af BL selvbetjening på www.bl.dk. Indberetningen skal foretages i perioden fra den 05.01.15 – 16.01.15.

 

Inden der åbnes for indberetning fremsendes automatisk brugernavn og adgangskode til de brugere, der indberettede statstik i 2014. Er der behov for et nyt brugernavn og adgangskode, rekvireres det via sbf@bl.dk

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Frese

Søger du bolig? - Klik her