4614 - Foldere om digital post til udenlandske beboere

Digitaliseringsstyrelsen har oversat en informationsfolder om digital post til syv sprog: Arabisk, polsk, farsi, tyrkisk, somalisk, engelsk og tysk.

 

Styrelsen tilbyder at sende et antal af de oversatte foldere til boligorganisationerne. Folderne kan være en hjælp for fremmedsprogede beboere i forbindelse med for eksempel indskudslån og boligstøtte.

 

Fra 1. november vil alle borgere over 15 år med et CPR-nummer som udgangspunkt kunne modtage Digital Post på borger.dk eller e-Boks.dk, med mindre de er blevet fritaget. Man kan blandt andet blive fritaget, hvis der er sproglige barrierer, som gør det vanskeligt for én at bruge postløsningen, fx hvis man ikke taler dansk. Det vil også være muligt at søge om fritagelse efter 1. november.

 

Ansøgning om fritagelse fra at modtage Digital Post kan ske hvis borgeren:

  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i hjemmet eller på opholdssteder
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer modtagelse af post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

 

For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal man som udgangspunkt møde personligt op på den lokale borgerservice. Her udleveres en blanket, hvor man skriver under på, at man lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Borgerne vil samtidig blive bedt om at vise legitimation. Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene, han/hun er omfattet af.

 

Boligorganisationerne kan bestille foldere ved at sende mail med angivelse af sprog og antal til kampagne@digst.dk

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her