4514 - Råderetsbeløb og aftrapning af rentesikring - regulering af satserne for 2015

Råderetsbeløb 2015

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

  1. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87, stk. 5, vil højst kunne udgøre 121.373 kr.

  2. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87, stk. 5, kan højst beløbe sig til 176.416 kr.

 

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2014.

 

Aftrapning af rentesikring 2015

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2015, er fastsat til 0,69 %.  Fastsættelsen er sket på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014, der i den pågældende periode er steget med 0,915 %.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her