4414 - Beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

 

 1. Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at
  kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse ved fraflytning, kan
  indskuddet i hele 2015 forhøjes uden kommunalbestyrelsens
  godkendelse, såfremt indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger
  229 kr. pr. kvadratmeter, jf. § 48 stk. 2, i lov om leje af almene
  boliger.
   
 2. Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der
  skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i
  lejeforholdet, forhøjes i 2015 til 275 kr.
   
 3. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for
  beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger,
  forhøjes i 2015 til 141 kr.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen  / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her