4314 - Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager?

HUSK! I oktober 2014 laver vi en optælling af alle praktikanter/lærlinge på vores renoveringssager.

 

Der er deadline for indsendelse af bidrag fredag d. 31. oktober 2014. Optællingen fra 2013 viste, at der i gennemsnit er 12 % praktikanter på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er meget vigtigt, at vi får talt alle praktikanter igen i år, så vi kan følge udviklingen.

 

Alle boligorganisationer med byggesager, hvor der indgår støtte fra Landsbyggefonden, bidrager til optællingen. Der er tale om en total optælling af alle praktikanter mv. (lærlinge, støttet beskæftigelse, fritids- og lommepengejobs) – både de som entreprenørerne har ansat i forvejen, og de der er ansat som følge af en særlig indsats fra boligorganisationens side. Kravet er, at de skal udføre et arbejde på den konkrete renoveringssag.

 

Skemaet returneres til: ahj@bl.dk eller BL – Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Att.: Ane Katrine Jensen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her