0414 - NBOs priskonkurrence

Hvert andet år uddeler den nordiske organisation NBO (Nordiske kooperative og almennyttige bostadsorganisationer), som BL er medlem af, en pris til et boligprojekt. Formålet er at skabe opmærksomhed på nybyggeriet inden for den boligform, som NBOs medlemmer repræsenterer.

NBO indkalder nu projekter til 2014 konkurrencen. Prisen går til bygherren af en nybygget beboelsesejendom, som er ibrugtaget i perioden 1. maj 2012 til 28. februar 2014. Huset skal på en god måde forene hensynet til bo-kvalitet, miljømæssige aspekter og økonomisk rimelige løsninger med god arkitektur. Huset bør være en typisk enhed i en større sammenhæng.

 

Vi henviser nærmere til NBOs tävlingsinbjudan. Konkurrencebidrag skal indsendes med en formular, som rekvireres hos den svenske organisation SABO: nbo@sabo.se. Spørgsmål til konkurrencen kan rettes samme sted. Fristen for indsendelse af bidrag er den 31. marts 2014.

 

Den vindende bygherre vil modtage prisen på NBOs årskonference, som finder sted på Island den 11.-12. september 2014.

 

Vi opfordrer BL's medlemmer til at deltage i konkurrencen - I 2012 vandt Boligforeningen Ringgården prisen med Lærkehaven III.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her