0114 - Oversigt over udsendte BL Informerer i 2013

Nr.:
 Emne: Dato:
0113 Oversigt over udsendte BL Informerer i 2012 2. januar
0213 Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2013                                                 9. januar
0313 Ungdomsboligbidrag i 2012 og 2013                         9. januar
0413 Tv-overvågning - Databeskyttelsesdag den 28. januar 2013 og ny vejledning for almene boligorganisationer 18. januar  
0513 Snart sidste frist for deltagelse i Bedste boligorganisation på nettet 2013 22. januar
0613 Nye regler om ajourføringsgebyrer træder i kraft 23. januar 2013 - påmindelse før sletning 22. januar
0713 Ændring af reglerne om præmie, løntilskud m.m 23. januar
0813 Ny pjece om Boligstøtten 2013                           1. februar
0913 Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklage-, nævnsgebyr - regulering af satserne   5. februar
1013 Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen  8. februar
1113 Data HUB – nye regler for el-leverancer for beboere  8. februar
1213 Stigning i varmepriserne  15. februar
1313 Indberetning til Boligportal/huslejeregister, proces omkring Udbetaling Danmark m.v. 19. februar
1413 Ny bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri 

4. marts

1513

Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2017
- kort svarfrist!
12. marts

1613 Lønstatistik 2012  20. marts
1713 Hvad kan BL tilbyde dig? 21. marts
1813 Lovforslag L 114 er vedtaget   25. marts
1913 Alderskriterium i familiebofællesskaber  10. april
2013 Udstillingen på Almene Boligdage 2014 - Vis hvad I kan! 15. april
2113 Startboliger – indkaldelse af ansøgninger for 2013 13. maj
2213 Organisationsbestyrelseskonference 15. maj
2313 Arbejdsretlige problemstillinger  16. maj
2413 Aftale mellem BL og Kooperationen vedr. ekstern advokatbistand i forbindelse med ansættelsesretlige sager 17. maj
2513 Nøgletal for boligområder 2013 kan bestilles hos Danmarks Statistik   31. maj
2613 Pulje til grønne ildsjæle  31. maj 2013   2713 - Forvaltningskonference 2013  31. maj
2713 Forvaltningskonference 2013  4. juni
2813 Vikarers retsstilling ved udsendelse fra et vikarbureau  4. juni
2913 Sådan etablerer I et partnerskab om praktikpladser 26. juni
3013 Støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger 27. juni
3113 Bidrag til arbejdskapital for henlæggelse til dispositionsfond (Se rettelse i BL Informerer 3513) 27. juni
3213 Boligjobordningen 28. juni
3313  Workshop om udstilling på Almene Boligdage 2014 2. juli
3413  Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter 2013 3. juli
3513 Ny rettelse pr. 3.7. til BL 3113 – Bidrag til arbejdskapital og  henlæggelse til dispositionsfond  3. juli
3613 Ny lov om støtte til solcelleanlæg  4. juli
3713 Invitation og program til workshop for udstilling på Almene Boligdage 2014 9. august
3813 Dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende  opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen  14. august
3913 Regulering af maksimumhuslejen 2014  26. august
4013 Lejeres til- og framelding af el ved flytning 2. sept.
4113 Husk at søge midler fra efterårets puljer til startboliger og energihandlingsplaner 2. sept.
4213 Orientering om ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v. 5. sept.
4313 Udsatte boligområder - værktøjskasse fra boligminiseren  17. sept.
4413 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 17. sept. 
4513 Pulje til helhedsorienteeret boligsocial indsats 27. sept. 
4613 Digital Tinglysning - ændret praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede  27. sept. 
4713 Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling  30. sept. 
4813  Udbud ved entreprenørs/leverandørs konkurs  30. sept. 
4913  Tilmelding og Workshop for "Bedste boligorganisation på nettet 2014  2. okt. 
5013  Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager  7. okt. 
5113  Konferencen på Almene Boligdage 2014 - Vi har brug for ideer og input  8. okt. 
5213  Spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden  17. okt. 
5313  Digital Tinglysning - ændret praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede ved digitale anmeldelser  25. okt. 
5413  Beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne 28. okt. 
5513  Ønsker jeres boligorganisation en stand på Almene Boligdage 2014  21. nov. 
5613 Medlemskontingent 2014  16. dec. 
5713 Aftrapning af rentesikring 2014  19. dec. 
5813 Råderetsbeløb - regulering af satserne  19. dec. 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 29.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her