4813 - Udbud ved entreprenørs/leverandørs konkurs

I kølvandet af E. Pihl & Søn’s konkurs vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse, at det er i overensstemmelse med udbudsreglerne ikke at udbyde alle opgaver igen efter en konkurs.

 

Ifølge Hanne Kristensen, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan et konkursbo godt lade en ny leverandør overtage opgaven uden nyt udbud, ligesom det i forbindelse hermed vil være lovligt at foretage ændringer i de eksisterende kontrakter, hvis det ikke er muligt at finde en ny leverandør, som vil påtage sig opgaven under de oprindelig aftalte vilkår.

 

Hanne Kristensen udtaler:

”Der er ingen grund til at frygte store forsinkelser på grund af udbud, når opgaver skal videreføres efter en konkurs. Det er sund fornuft og helt i overensstemmelse med reglerne ikke at udbyde alle opgaver igen.”

”Jeg kan godt forstå, hvis konkurrerende entreprenører kan opleve det som frustrerende at se andre overtage opgaven uden udbud. Men det vil være et stort værdispild for samfundet at gennemføre udbud på alle projekter, som allerede er sat i gang.”

Udtalelsen peger i retning af, at overdragelse af kontrakter i forbindelse med en entreprenørs/ leverandørs konkurs kan ske i vidt omfang.

 

Det er dog BL’s opfattelse, at spørgsmålet om i hvilket omfang kontrakter kan overdrages til ny entreprenør/leverandør må afklares konkret i hvert enkelt tilfælde, herunder i forhold til kontraktens karakter, indhold og ønskede ændringer i den eksisterende kontrakt.

 

I denne sammenhæng vil et konkursbos muligheder for at overdrage kontrakter til en ny entreprenør/leverandør formentlig være videre i forhold til ordregivers egne muligheder for at overdrage kontrakter til en ny entreprenør/leverandør.

 

BL anbefaler, at boligorganisationer der i forbindelse med en entreprenørs/leverandørs konkurs ønsker at overdrage kontrakter til en ny entreprenør/leverandør, indhenter sagkyndig rådgivning om mulighederne herfor.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her