4313 - Udsatte boligområder – værktøjskasse fra boligministeren

Regeringen indgik i juni måned en aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, som bl.a. omfatter nye kriterier for særligt udsatte boligområder samt en tryghedsskabende indsats. Elementerne i aftalen forventes at indgå i et lovforslag, som fremsættes for Folketinget i efteråret.

I det vedlagte orienteringsbrev fra ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen fortæller ministeren om den værkstøjskasse, som ministeren i den forbindelse har taget initiativ til at udvikle. Værktøjskassen opsummerer eksisterende værktøjer og gode eksempler til inspiration for det omfattende arbejde i vores udsatte boligområder, som mange mennesker er engageret i. Se værktøjskassen her.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her