4113 - Husk at søge midler fra efterårets puljer til startboliger og energihandlingsplaner

Startboliger
I 2013 er der afsat 39 mio. kr. til startboligprojekter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har indkaldt ansøgninger til puljen for 2013 med ansøgningsfrist den 1. november 2013,
se BL Informerer 2113.

Find ansøgningsskema og vejledning på ministeriets hjemmeside.

Energihandlingsplaner
I 2013 er der på finansloven afsat 15 mio. kr. til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boligorganisationer.

Ansøgning sker elektronisk til det rådgivende firma Grontmij senest 1. oktober 2013. Forinden skal ansøgningen være behandlet på et afdelingsmøde i afdelingen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her