3913 - Regulering af maksimumhuslejen 2014

Maksimumhuslejen reguleres for 2014, jf. bilag 3 i Overenskomst for ejendomsservice. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

 

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2013, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2014.

 

         Maksimumhuslejen

Pr. 1. januar 2014:

 

469,- kr. pr. kvm.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her