3413 - Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter 2013

Det er nu muligt at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til forsøg og udvikling i den almene sektor.

 

Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. oktober 2013

I 2013 prioriterer ministeriet fortrinsvis at støtte projekter indenfor 4 temaer:

1. Frivillighed
2. Fremtidens almene ungdomsboliger – smartere, mindre, billigere?
3. Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger
4. Energi

 

Formålet med forsøgs- og udviklingsmidlerne er at skabe og udbrede ny viden indenfor det almene byggeri og den almene sektor, så det også i fremtiden kan sikres, at almene boliger udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud på boligmarkedet.

 

Midlerne skal bruges til at igangsætte projekter, der kan bidrage til den almene boligsektors løbende udvikling og tilpasning til de udfordringer og forandringer, som de almene boligområder og boligmarkedet generelt står overfor.

 

Forsøgsprojekterne skal skabe væsentlige og nye resultater, være nytænkende og bidrage til at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller for hele sektoren.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen/Olav Kirchhoff

Søger du bolig? - Klik her