2913 - Sådan etablerer I et partnerskab om praktikpladser

På BL’s hjemmeside kan I nu finde inspiration og en vejledning til, hvordan man igangsætter og realiserer et partnerskab om praktikpladser.

 

BL har i de seneste seks måneder arbejdet på at udbrede viden om partnerskaber om praktikpladser, og vi har nu kendskab til godt 30 byggesager, hvor boligorganisationerne arbejder med en praktikpladsindsats. Og flere kommer hele tiden til.

 

På baggrund af boligorganisationernes egne erfaringer har BL udviklet en model for, hvordan almene boligorganisationer kan indgå et frivilligt - men gensidigt forpligtende - partnerskab med den eller de entreprenører, der er beskæftigede på den aktuelle byggesag.

 

Der er mange praktiske spørgsmål i forbindelse med etableringen af et partnerskab om praktikpladser: Hvor starter vi, hvem taler vi med, hvad skal der stå i vores udbud, og hvad er i grunden en praktikplads?

 

Trin for trin

På BL’s hjemmeside kan I få kontakt til kolleger, der har erfaringer med praktikpladsindsatser, få overblik over andre relevante samarbejdspartnere, og I kan hente konkrete anvisninger til, hvordan partnerskabet gennemføres i praksis, trin-for-trin.

 

Hvis I har gode erfaringer, konkrete spørgsmål eller har brug for generel sparring på området, kan I kontakte udviklingskonsulent Rikke Lønne på e-mail: ril@bl.dk eller på telefon 33 76 20 72.

 

Hvor mange praktikanter er ansat på jeres byggesag?

I efteråret 2013 skal der tælles praktikanter. I forbindelse med den seneste aftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme med 4 mia. kr. tilkendegav BL og Dansk Byggeri, at vi til efteråret vil lave en optælling af alle praktikanter, der arbejder på bygge- og renoveringsprojekter i de almene boligområder.

 

For at det kan lade sig gøre, skal alle medlemmer indhente informationer fra de entreprenører, der er ansat på byggesagerne i efteråret 2013. Dansk Byggeri vil samtidig informere deres medlemmer om, at de skal levere de oplysninger, i beder om.

 

I vil få konkret information om, hvordan optællingen skal foregå efter sommer.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her