2513 - Nøgletal for boligområder 2013 kan bestilles hos Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er nu klar med de nyeste nøgletal for boligområderne.

 

Nøgletallene består af en række standardtabeller med oplysninger om demografiske, sociale og økonomiske forhold og er baseret på de seneste tilgængelige tal for boligområdet sammenlignet med hele kommunen.  Tabellerne indeholder ydermere tidsserier på op til 5 år for de enkelte statistikområder, så det er muligt at se en eventuel udvikling i området.

 

 • Nøgletallene indeholder oplysninger om:
 • Alle beboere opdelt på alder
 • Antal husstande fordelt på type
 • Beskæftigelse
 • Børn efter antallet af forsørgere
 • Pensionister på pensionstype
 • Indvandre/efterkommere på alder og oprindelseslande
 • Uddannelse
 • Skattepligtige personer
 • Bruttoindkomst
 • Personer på offentlig forsørgelse
 • Til/og fraflyttede efter herkomst og husstandstype

 

Af hensyn til diskretion skal områderne indeholde mindst 200 personer for at samtlige tabeller kan leveres. I områder med 100-199 personer leveres færre tabeller. Læs mere om tabellernes indhold på www.dst.dk/bl. Levering sker inden 4 uger efter bestilling.

 

Prisen for statistikkerne er 2.767,- kr. eksklusiv moms pr. boligområde (svarende til 3.458,75 kr. inklusiv moms). Tabellerne leveres på Excel-filer og sendes med e-post inden for 4 uger efter bestillingen er modtaget hos Danmarks Statistik. Tabellerne kan dog leveres på papir mod et tillæg på 10 %, det vil sige for kr. 3.843,05 pr. boligområde.

 

Danmarks Statistik tilbyder endvidere skræddersyede tabeller, hvor det er muligt at kombinere standardtabellerne med andre variable end de nævnte nøgletal.

 

Spørgsmål til tabellerne eller til bestilling kan rettes til kundecenter@dst.dk eller direkte til Anita Saaby Rasmussen, ash@dst.dk, telefon 39 17 37 49 og Heidi Lucas Rasmussen, hlr@dst.dk, telefon 39 17 31 52.

 

Bestillingsblanketten kan findes på www.dst.dk/bl.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen                  /                     Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her