2313 - Arbejdsretlige problemstillinger

BL’s arbejdsgiverfunktion behandler hvert år adskillige fagretlige sager angående ansættelse, afskedigelse, fortolkninger af overenskomsterne m.m.

 

Særligt ved sager om afskedigelse/bortvisning kan den enkelte sag få et omfang, som mange gange overrasker boligorganisationen.

 

Dette kan betyde, at en sag, som begynder i det fagretlige system som en afskedigelsessag, ikke alene omhandler selve afskedigelsen, men også andre forhold/faldgruber, der enten vedrører den afskedigede medarbejder eller øvrige ansatte ejendomsfunktionærer i boligorganisationen.

 

Sådanne sager kan både være brydsomme for alle parter og samtidig udløse større beløb i bod, hvis forskellige forhold ikke fuldt ud er i orden.

 

De forhold er bl.a. følgende:

  • lønpolitik
  • funktionsbeskrivelser
  • løn og decentral løn
  • ansættelsesbeviser
  • medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • samarbejdsaftalen
  • organisatoriske tilhørsforhold
  • stillingsannoncer
  • bortvisning

 

BL har samlet og beskrevet ovennævnte problemstillinger i følgende notat, som kan læses ved at trykke her.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her