2113 - Startboliger – indkaldelse af ansøgninger for 2013

I vedlagte brev indkalder ministeriet ansøgninger om etablering af startboliger for 2013, hvor der fordeles 39 mio. kr.

 

Startboliger er en ny form for ungdomsboliger, der er målrettet personer i alderen 18-24 år, som har behov for en bolig med bostøtte.

 

Støtten går til aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) og kan tildeles for en periode af op til 15 år.

 

Startboliger kan derudover få et mindre ombygningstilskud. Det er en betingelse for tilsagn om støtte, at kommunalbestyrelsen anbefaler etableringen af startboligerne.

 

Fristen for ansøgning er fastsat til fredag den 1. november 2013.


 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster 

Søger du bolig? - Klik her