1513 - Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2017 - kort svarfrist !

BL er med kort varsel blevet bedt om at fremsende lister til henholdsvis Østre og Vestre Landsret med sådanne forslag til lægdommere ved de lokale boligretter.

 

I den anledning skal vi anmode medlemmerne om snarest muligt og senest mandag den 18. marts 2013 til BL at foreslå et antal personer, blandt hvilke lægdommere i de retskredse, der henhører under Østre hhv. Vestre Landsret, kan udpeges/beskikkes.

 

For hver enkelt indstillet person skal følgende oplyses:

Det fulde navn, CPR-nr., stilling, bopæl, private telefonnumre, arbejdsadresse og telefonnumre samt e-mail.

 

Beskikkelse kan ikke forventes, hvis ikke alle disse oplysninger foreligger.

 

De personer, der foreslås og evt. beskikkes, skal være kendt med bolig- og huslejeforhold, have dansk indfødsret og være myndige og uberygtede. De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. Ophører nogle af de nævnte betingelser at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

 

Personer, der er fyldt 65 år, eller som kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

 

Vi anmoder altså medlemmerne om at indsende forslag til BL hurtigst muligt og senest mandag den 18. marts 2013 kl. 16,00 pr. mail til bl@bl.dk med kopi til pm@bl.dk.

 

Vi beklager naturligvis den korte svarfrist, der er fastsat af hensyn til landsretternes snarlige og endelige beskikkelser.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her