1413 - Ny bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri

Fra og med 1. april 2013 træder ny IKT-bekendtgørelse (BEK nr. 119) i kraft og har virkning for de almene byggerier og renoveringer, der modtager tilsagn om støtte fra dette tidspunkt.

 

Bekendtgørelsen gælder for byggesager, hvor byggeriets eller renoveringens samlede, anslåede entreprisesum er på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover.

 

Læs også orienteringsskrivelse fra Bygningsstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter her

 

Det centrale i IKT-bekendtgørelsen er kravet til, at projekteringen gennemføres som objektbaseret bygningsmodellering. Det grundlæggende princip i denne modellering er, at al information knyttes til dataobjekterne, og at disse er entydigt identificeret og placeret i modellen. Der tilvejebringes hermed et projektmateriale med en sammenhængende, velstruktureret og entydig beskrivelse af det, der efterfølgende skal bygges.

 

Der er tillige krav til, at objekterne skal være entydigt klassificerede, samt at der skal være sammenhæng mellem objekternes geometri og tekstmæssige information. Det er til gengæld op til byggesagens parter at vurdere, om modellen i den konkrete opgave skal omfatte 3D geometri.

 

Et væsentligt krav i IKT-bekendtgørelsen er tillige, at der kommunikeres via en fælles kommunikationsplatform (projektWeb) samt at der ved starten af byggesagen skal udarbejdes en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige og hvornår i processen.

 

IKT-bekendtgørelsen stiller endvidere krav om, at udbud og tilbud gennemføres digitalt. Såfremt udbud indeholder mængder, skal det dokumenteres hvilke opmålingsregler og/eller -metoder der er anvendt.

 

IKT-bekendtgørelsen omfatter endelig krav til anvendelse af digitale mangellister, der beskriver de registrerede mangler, og som følger den objektstruktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen.

 

Læs mere i IKT-bekendtgørelsen

 

Afslutningsvis kan det oplyses, at der arbejdes på at få udviklet en digital publikation, som skal give boligorganisationerne den nødvendige viden og praktiske dokumenter til at håndtere de nye krav fra IKT-bekendtgørelsen.

 

 
Med venlig hilsen

 

Bent Madsen                  /                     Olav Kirchhoff

Søger du bolig? - Klik her