1313 - Indberetning til Boligportal/huslejeregister, proces omkring Udbetaling Danmark m.v.

Der har i den senere tid været rette en række spørgsmål til BL omkring det kommende Boligregister og procedurerne omkring Udbetaling Danmark. Den 7. februar blev der fra Landsbyggefonden udsendt en LBF Orienterer omkring indberetningerne, og denne BL Informerer skal ses i forlængelse af denne information som yderligere uddybning af især de spørgsmål, vi har modtaget omkring arealdefinitioner og indberetning.

 

Beregning af boligstøtte i Udbetaling Danmark

Fra 1. marts står Udbetaling Danmark for udbetaling af boligstøtte (boligsikring og boligydelse), og for den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og omkring de løbende udbetalinger. Dette er der også informeret nærmere om til beboerne i det nyeste nummer af Beboerbladet.

 

Udbetaling Danmark kører det, som de kalder ”Sikker drift”. Det betyder i grove træk, at Udbetaling Danmark vil følge de procedurer og bruge de indberetninger, som de enkelte kommuner hidtil har anvendt. Tidsintervallet fra april til august vil blive anvendt til at validere de data, som boligorganisationerne indberetter til Boligportalen, så overgangen til konsekvent anvendelse af Boligportalen kan ske i god ro og orden.

 

Spørgsmål om arealer

I den nye Boligportal i Landsbyggefonden bliver der til hver bolig tilknyttet 3 typer af arealer. Nemlig BBR-arealet, det boligstøtteberettigede areal og det støtteberettigede areal. Der er forskel på disse 3 typer af arealer, og det er meget vigtigt, at boligorganisationerne er fuldstændig klar over dette.

 

BBR-arealet er det officielle areal fra det offentlige BBR-register, og det areal skal boligorganisationerne ikke indberette, for det tager Landsbyggefonden direkte fra BBR-registret.

 

Det boligstøtteberettigede areal har kommunerne ansvaret for, og boligorganisationerne skal heller ikke indberette dette areal. Men de har en mulighed for at orientere om det, hvis de allerede har det registreret. Hvis det er tilfældet, så skal boligorganisationen oplyse, hvorfor det evt. afviger fra BBR-arealet, og her kan der være flere årsager. Det kan fx være justeringer for fælleshuse eller efterisolering af gavle m.v. Der findes flere forklaringer i LBF Orienterer af 7. februar.

 

Det støtteberettigede areal bruges ikke i forbindelse med beregning af boligstøtte og er alene et areal, som i sin tid er blevet anvendt i forbindelse med byggeriets opførelse og tilsagn om ydelsesstøtte. Fra og med 1998 svarer det støtteberettigede areal efter støttebekendtgørelsen m.v. til BBR-arealet.

 

Samme arealer også efter 1. marts

Som udgangspunkt vil arealerne i boligstøtteberegningen i Udbetaling Danmark efter 1. marts 2013 selvfølgelig være de samme som før denne dato. Udgangspunktet vil være BBR-arealet som justeret for evt. fælleshuse, efterisolering m.v. danner det boligstøtteberettigede areal, som kommunen/Udbetaling Danmark har ansvaret for.

 

Kun i de situationer, hvor der er sket justeringer i BBR-arealet ved nye sager, evt. nyopmåling, eller der i kommunernes/Udbetaling Danmarks beregning af det boligstøtteberettigede areal er sket justeringer, vil arealerne ændre sig efter 1. marts. I princippet har man dog altid haft pligt til at sikre, at BBR-arealerne og de boligstøtteberettigede arealer er korrekte, og det ændrer sig ikke ved overgangen til Udbetaling Danmark. Dermed skulle den administrative overgang ikke i sig selv give anledning til justeringer.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen

 

Søger du bolig? - Klik her