1113 - Data HUB – nye regler for el-leverancer for beboere

Den 1. marts 2013 træder nye regler i kraft på elforsyningsområdet.

 

Der er oprettet en såkaldt Data HUB, som skal være elselskabernes fælles central for alle registreringer på forbrugssteder, leverandører m.v.

 

Det afgørende nye for de almene boligorganisationer og især for lejerne er, at alle nye lejere selv skal tilmelde sig en el-leverandør, og ved fraflytning skal lejeren selv melde flytning til sin el-leverandør.

 

Der har mange steder været et fordelagtigt samarbejde imellem boligorganisationerne og elselskaberne. I nogle tilfælde har boligorganisationen medvirket aktivt ved aflæsning af målere, oplysninger til elselskab om ind- og fraflytning og måske også afgivet oplysninger om ny adresse for fraflyttere. Alle disse samarbejdsaftaler ophører den 1. marts. En boligorganisation kan således ikke indberette hverken en tilflytning eller en fraflytning. Det kan kun lejeren selv. Der er lovgivningsmæssig mulighed for at indhente en fuldmagt fra lejeren, men det må konkret vurderes hvilke fordele og ulemper, som dette medfører.

 

De nye regler kan medføre problemer i forbindelse med det såkaldte mellemforbrug, altså det el-forbrug, som forekommer efter en lejers fraflytning og før en ny lejer er indflyttet. Det kan især være et problem, når flyttelejligheder skal istandsættes. Her vil det være sådan, at boligorganisationen/afdelingen indsættes som ny forbruger. I disse tilfælde skal boligorganisationen være opmærksomme på at afmelde boligorganisationen/afdelingen som ”kunde”, når lejligheden er genudlejet.

 

BL har kontakt med Dansk Energi som repræsentant for alle elselskaberne og med DONG Energy som en af de største el-leverandører med det formål at finde smidige løsninger på de problemer, som kan forudses i boligafdelingerne.

 

Vi vil løbende oplyse om nyt i sagen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her