5813 - Råderetsbeløb - regulering af satserne

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87, stk. 5, vil højst kunne udgøre 120.410 kr.

B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87, stk. 5, kan højst beløbe sig til 175.016 kr.

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2013.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her