5313 - Digital Tinglysning – ændret praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede ved digitale anmeldelser

Med henvisning til BL Informerer nr. 4613 har Tinglysningsretten oplyst, at Tinglysningsretten ved digitale anmeldelser vil påse, at referater fra generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder er underskrevet af dirigenten, men at Tinglysningsretten som udgangspunkt ikke vil lyse med frist til forevisning i original.

Såfremt referater fra generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder ikke er underskrevet af dirigenten (eller har man glemt at kopiere dette med) tinglyses med frist til at anmelde dokumenttype ”forevis dokumentation”, hvor referater med dirigentens underskrift kan uploades.

Det er væsentligt, at vedtægter, der er vedhæftet en digital anmeldelse, er de aktuelt gældende vedtægter. Tinglysningsretten vil indtil videre i fornødent omfang påse dette. Fremadrettet vil bilagstypen for bilagsreferencen blive opdateret til at hedder ”gældende vedtægter”.

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her