5213 - Spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden

BL arbejder sammen med Psykiatrifonden om at udvikle nogle metoder til boligorganisationernes daglige møde med psykisk syge i boligafdelingerne. Det er særligt ejendomsfunktionærerne, som møder psykisk syge beboere i hverdagen, og derfor er det vigtigt, at de får nogle redskaber til, hvordan de skal håndtere de særlige situationer i dette møde samt viden om, hvem de kan henvende sig til, hvis de mener, en beboer har brug for professionel hjælp.  

For at kunne udvikle de mest efterspurgte redskaber er det nødvendigt at vide, hvilke udfordringer ejendomsfunktionærerne møder i forhold til de psykisk sårbare beboere. Samtidig er det afgørende at klarlægge, om der findes den tilstrækkelige viden om, hvilke muligheder for rådgivning og hjælp ejendomsfunktionærerne kender.

Psykiatrifonden gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt ejendomsfunktionærerne for at afdække de eksisterende behov. Undersøgelsen udsendes elektronisk af Psykiatrifonden til boligorganisationerne og indeholder i alt 17 spørgsmål. Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgsmålene.

Spørgsmålene afdækker blandt andet, hvor ofte ejendomsfunktionærerne oplever udfordringer med psykisk syge beboere, og hvilke udfordringer de oplever. Desuden spørges der i undersøgelsen ind til, hvilket kendskab ejendomsfunktionærerne har til de allerede eksisterende værktøjer, herunder SKP-ordningen (støtte-kontakt-personer-ordningen). Afslutningsvis stilles der spørgsmål om, hvorvidt der er behov for ny eller anderledes viden på området.

Undersøgelsen gennemføres i uge 43 til 45. Resultaterne af undersøgelsen bliver præsenteret i Boligen i januar 2014. Vi håber, I vil tage godt imod undersøgelsen, så vi får rigtig mange besvarelser.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her