5013 - Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager?

I oktober 2013 skal vi tælle praktikanter på vores byggepladser.

BL og Dansk Byggeri indgik i efteråret 2011 en partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser mv. i forbindelse med renoveringer i de almene boligområder. I efteråret 2013 vil vi lave en optælling af hvor mange praktikanter og andre, der er aktiverede i forskellige forløb på renoveringsprojekter i de almene boligområder.

Optællingen understøtter ligeledes den seneste aftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme med 4 mia. kr., som er skrevet ind i boligaftalen. Heri er der sat øget politisk fokus på muligheden for at ansætte praktikanter i forbindelse med renoveringssagerne.

Det er således afgørende vigtigt, at alle boligorganisationer med byggesager, hvor der indgår støtte fra Landsbyggefonden, bidrager til optællingen.

Optællingen skal give os et billede af, hvordan det står til på vores byggepladser. Bliver der uddannet mange unge? Bliver lokale beskæftiget på byggesagen? Bliver der gjort noget særligt for at fremme sociale tiltag i forbindelse med byggesagen?

Der er tale om en total optælling af alle praktikanter mv. – både de som entreprenørerne har ansat i forvejen, og de der er ansat som følge af en særlig indsats fra boligorganisationens side. Kravet er, at de skal udføre et arbejde på den konkrete renoveringssag.

For at optællingen kan lade sig gøre, skal alle BLs medlemmer, som er i gang med en renoveringssag, indhente informationer fra de entreprenører, der er ansat på byggesagerne. Dansk Byggeri vil samtidig informere deres medlemmer om, at de skal levere de oplysninger, I beder dem om.

Sådan tæller vi
Bygherren skal i løbet af oktober (på bygherremøde eller lign) indhente oplysninger fra total- eller hovedentreprenøren. Her opgøres antal timelønnede medarbejdere, der arbejder på den konkrete renovering finansieret af Landsbyggefonden.

Heraf opgøres antallet af:

  • Praktikanter der er i gang med en erhvervsuddannelse.
  • Medarbejdere i støttet beskæftigelse (job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lign.).
  • Unge i fritidsjobs og lommepengejobs.

BL og Dansk Byggeri har udarbejdet et optællingsskema, som kan downloades. Boligorganisationerne bedes udfylde skemaet og senest den 31. oktober returnere på mail eller med posten til: ril@bl.dk eller BL - Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Att. Rikke Lønne.

Spørgsmål eller kommentarer
Kontakt Rikke Lønne 33 76 20 72 eller på ril@bl.dk

BL og Dansk Byggeri vil præsentere resultaterne af optællingen ultimo 2013.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her