0313 - Ungdomsboligbidrag i 2012 og 2013

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 60 i støttebekendt­gørelsen.

 

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

 

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2012 og 2013 udgør følgende beløb:

   

Udbetalingsår

Tilsagnsår

Grundbeløb

2012

2013

1997

36001

4.640

4.691

1998

1282

162

164

1999

129

161

163

2000

133

165

166

2001

137

165

166

2002

140

165

166

2003

144

167

169

2004

147

168

170

2005

149

168

170

2006

153

170

172

2007

156

171

173

2008

158

171

173

2009 januar – juni

165

174

175

2009 juli – december

165

175

178

2010

168

176

179

2011

173

178

181

2012

177

177

180

2013

180

 

180

 

1kr. pr. tilskudsenhed 2Kr. pr. m2 bruttoetageareal

 

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

 

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her